Wat zijn Algemene Voorwaarden?

Algemene Voorwaarden zijn de afspraken die van toepassing zijn op al onze overeenkomsten met klanten die een huis bij ons kopen of verkopen, of een taxatie aanvragen. In de Algemene voorwaarden staat in heldere bewoording welke rechten en plichten je naar ons hebt, en welke rechten en plichten Hugtenburg & de Vries naar jou heeft.

Zo vind je afspraken over bijvoorbeeld:

  • Het geven en intrekken van een opdracht
  • De bedenktijd
  • Verplichtingen van ons en van jouzelf
  • Bijzondere regels bij taxaties
  • Hoe we omgaan met geschillen
  • Wat de NVM branchegarantie inhoudt

Welke Algemene Voorwaarden hanteert Hugtenburg & de Vries?

Omdat Hugtenburg & de Vries is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), gebruiken wij de Algemene Voorwaarden die door de NVM zijn opgesteld. Daarin staat helder verwoord wat de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen jou en ons zijn. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond, en zijn op 1 september 2018 in werking getreden.

Je kunt onze algemene voorwaarden hieronder downloaden als PDF-bestand:

Download onze Algemene Voorwaarden (PDF)